Čertova stěna - Luč

PŘÍRODNÍ REZERVACE ČERTOVA STĚNA – LUČ

Národní přírodní rezervace Čertova stěna – Luč vznikla v roce 1992 sloučením dvou rezervací. Luč byla vyhlášena chráněným územím v roce 1934, Čertova stěna pak v roce 1956. Rezervace se rozléha na ploše 132,6 ha.. Zdvihá se nad kdysi pověstnými Čertovými proudy řeky Vltavy mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem.

Continue Reading
Cisterciácký klášter Vyšší Brod

OPATSKÁ STEZKA VYŠŠÍ BROD

Opatská stezka je naučná stezka vedoucí od Vyšebrodského kláštera údolím Hamerského potoka, dnes známého jako Menší Vltavice. Vede po žluté turistické značce podél Opatského kanálu. Tvar stezky opisuje osmičku a vrací se zpět ke klášteru. Délka stezky je cca 3,5 km.

Continue Reading