Čertova stěna - Luč

PŘÍRODNÍ REZERVACE ČERTOVA STĚNA – LUČ

Národní přírodní rezervace Čertova stěna – Luč vznikla v roce 1992 sloučením dvou rezervací. Luč byla vyhlášena chráněným územím v roce 1934, Čertova stěna pak v roce 1956. Rezervace se rozléha na ploše 132,6 ha. Zdvihá se nad kdysi pověstnými Čertovými proudy řeky Vltavy mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem.  Je tvořena žulovými balvany až do velikosti 2 x 3 metr, ty jsou porostlé vzácnými společenstvy mechů a lišejníků. Nad údolím se vypíná přes 30 m vysoký skalní blok – Čertova kazatelna, z které je překrásný pohled na romantické řečiště Vltavy. Řeka Vltava protéká balvanitým korytem, které je nazýváno Čertovy proudy. Ze skalky poblíž vrcholu je nádherný výhled na celé přilehlé vltavské údolí a Čertovu stěnu.

 

Fotografie tohoto krásného místa naleznete zde :