Čertova stěna - Luč

PŘÍRODNÍ REZERVACE ČERTOVA STĚNA – LUČ

Národní přírodní rezervace Čertova stěna – Luč vznikla v roce 1992 sloučením dvou rezervací. Luč byla vyhlášena chráněným územím v roce 1934, Čertova stěna pak v roce 1956. Rezervace se rozléha na ploše 132,6 ha.. Zdvihá se nad kdysi pověstnými Čertovými proudy řeky Vltavy mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem.

Continue Reading