Tvrz Tichá- Svatý Tomáš

 

U Svatého Kamene

Podle tradice se tu na velkých balvanech kolem roku 1500 zjevila Panna Maria Sněžná obklopená nebezkou září a doprovázená anděly. Ti rozdělili kámen na dvě části, které se od sebe vzdalují. Až mezi nimi oprojede vůz ze senem, nastane konec světa. Roku 1655 zde nechala abatyše klarisek z Českého Krumlova Anna Kristýna Pöperlová postavit nad posvátným kamenem poutní kostelík, kterému darovala obraz Panny Marie Sněžné. V první polovině 18. století byla kaple rozšířena na velký kostel. V letech 1848–1854 působila při poutním kostele kongregace redemptoristů, vyhnaných z Vídně, v letech 1895–1924 kongregace petrinů a po nich až do roku 1950 opět redemptoristů. Po roce 1948 následovala zkáza poutního místa, budova chátrala, interiér kostela byl vydrancován. Kostel sloužil k ustájení ovcí. Jeho věž pak jako strážní hláska Pohraniční stráže. Roku 1975 byla zbořena tři ramena ambitů s tzv. klášteříčkem, přiléhajícím ke kostelu. Po roce 1989 byla za spolupráce Čechů, Rakušanů a Němců obnovena budova kostela, jeho interiér však již byl nenávratně zničen a nedochovalo se z něho prakticky nic.

 

Tvrz Tichá

Tvrz Tichá je zřícenina tvrze na břehu rybníka Hláska u vesnice Tichá nedaleko Dolní Dvořiště v okrese Český Krumlov. Je chráněna jako kulturní památka České republiky.

 

Fotografie naleznete zde :

Fotogalerie Tvrz Tichá