Opatská stezka je naučná stezka vedoucí od Vyšebrodského kláštera údolím Hamerského potoka, dnes známého jako Menší Vltavice. Vede po žluté turistické značce podél Opatského kanálu. Tvar stezky opisuje osmičku a vrací se zpět ke klášteru. Opatský kanál, podél nějž prochází první čtvrtina stezky, přiváděl pitnou a dnes již jen užitkovou vodu do budov kláštera. Odděluje se od Menší Vltavice na levém břehu přibližně ve čtvrtině stezky a v této svahovité části je vydlážděn. Vznik se datuje nejdéle do roku 1380. V dalším bodě stezky se můžete seznámit s umění starých kameníků. Dále se můžete napít vody s údajně léčivé studánky. Voda však v době mé návštěvy netekla, zřejmě nadměrným suchem. V nejvzdálenějším bodě stezky pak jsou k vidění nádherné vodopády sv. Wolfganga. Posledním bodem stezky je kamenný akvadukt. Vycházku je možné rozšířit o návštěvu poutního místa Maria Rast am Stein. Délka stezky je cca 3,5 km.
 
 
Fotografie naleznete zde :
 

 
 
 
 
 
Opatskou stezku naleznete nedaleko Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě.