Tvrz Žumberk

 

 

TVRZ ŽUMBERK

 

Tvrz se nachází ve stejnojmenné vesnici Žumberk a je chráněna jako kulturní památka. První zmínky o vesnici pocházejí z poloviny 13. století, kdy byla ves založena. Koncem 15. století byla Ludvíkem ze Žumberka  vystavěna rozložitá, kamenná, pozdně gotická tvrz. Do současné podoby renesanční vily v italském stylu byla přestavěna někdy na přelomu 16. a 17. století za Jindřicha Pouzara. Pravděpodobně v letech 1612 – 1615 nechal nový majitel žumberského panství Theobald Höck tvrz s historickým jádrem vesnice obehnat hradební zdí se šesti baštami.  Na nádvoří byly vybudovány pavlače, byl upraven interiér a byla provedena sgrafitová omítka. Tvrz byla v držení pánů z Žumberka do začátku 16. století, dále opatů cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, Pouzarů z Michnic, Švamberků, Rožmberků, kteří ji připojili k novohradskému panství, jež v roce 1620 získali Buquoyové. Buquoyové tvrz využívali pouze minimálně a v roce 1817 ji prodali čtyřem poddaným, kteří si ji rozdělili. Vzniklo zde osm samostatných hospodářství a několik dalších budov. Tvrz postupně chátrala. V roce 1945 se pak dostala do majetku státu. Od roku 1969 začala rozsáhlá památková rekonstrukce tvrze a byla ukončena (spolu s obnovou jižního úseku hradebních zdí) roku 1974, kdy byla také zpřístupněna veřejnosti. Od 90. letech 20. století postupně došlo k rekonstrukci všech pěti dochovaných původních bašt i k znovuobnovení vodní nádrže na Svinském potoce v údolí pod tvrzí. Dále pak navazovala kompletní oprava jihozápadního úseku hradební zdi. V současné době je Tvrz v majetku Jihočeského kraje a spravuje ji Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.  Navštívit můžete expozici lidového malovaného nábytku, lapidárium Jihočeského muzea, expozici Úředník rožmberský, výstavu Ryby a lidé. Za návštěvu stojí také čtyřlodní gotický farní kostel sv. Jana Křtitele, který je z pol. 14. stol.

 

Fotografie naleznete zde :

 

Tvrz Žumberk fotogalerie