Státní hrad Rožmberk nad Vltavou

 

Státní hrad Rožmberk

 

Hrad byl postaven v roce 1250 na důležité obchodní stezce Vokem z Prčice později Vokem z Rožmberka. Původní název hradu byl Rosenberg. Za vlády Voka z Rožmberka i jeho nejbližších potomků byl hrad obydlím vladaře a centrem panství. Hrad byl přes svou výhodnou strategickou polohu několikrát dobyt. V roce 1302 vymřela krumlovská větev Vítkovců a panství převzali Rožmberkové. V roce 1551 bylo panství postoupeno šestnáctiletému Vilémovi z Rožmberka, Po jeho smrti se v roce 1592 ujímá panství Petr Vok, za jehož vlády byly na hradě upravovány pod vlivem italské renesance některé interiéry. Rod Rožmberků vlastnil hrad do roku 1610. Mezi dalšími majiteli se objevil Jan Zrinský, dále rod Švamberků a od roku 1621 Buquoyové, kteří ho vlastnili až do roku 1945. Jiří Jan Jindřich Buquoy byl vášnivým sběratelem uměleckých a historických předmětů a v 19. století přebudoval Rožmberk na rodové muzeum.

Nacházejí se zde cenné sbírky obrazů, zbraní, nábytku, porcelánu a skla. V Rožmberské síni je portrét Bílé paní Perchty z Rožmberka, která se zde podle pověsti zjevuje.

Původně šlo o dva hrady. Dolní a Horní hrad. Z Horního hradu se dochovala kamenná věž Jakobínka,  Horní část hradu sloužila v pozdějších letech jako letní sídlo šlechtickým rodům. Ani Dolní hrad se nevyhnul přestavbám a byl ovlivněn renesancí a anglickou novogotikou. V okolí hradu je anglický park pocházející z roku 1870.

Hrad  se nachází v nadmořské výšce 528 metrů a v jeho okolí protéká řeka Vltava.

 

Fotogalerie státní hrad Rožmberk naleznete zde : 

Fotogalerie Rožmberk