Adršpašské skály - Starosta

 

Adršpašské skály

Velmi krásné a zajímavé místo, které vřele doporučuji. Je vhodné pro celé rodiny i s dětmi.  Některé úseky však nejsou příliš dostupné pro kočárky.  Vstupenky i parkovací místo doporučuji online zakoupit kvůli velkému zájmu po internetu předem.

Prohlídka se skládá ze dvou okruhů. První okruh vede po modré okolo zaplaveného lomu a je dlouhý cca 1,5 km. Obsahuje několik odpočinkových míst a také tři vyhlídková místa. Druhý okruh je dlouhý cca. 3,5 km, vede po zelené a přivede vás do skalního města. Okolo celého okruhu je mnoho zajímavých skalních útvarů. Okruhy je možné absolvovat oba, ale samozřejmě také samostatně například pouze ve skalním městě.


Vidět zde postupně můžete skalní útvar :

Džbán – unikátní šestimetrové skalní oko tvoří ucho džbánu
Homole cukru – doporučuje se všem přidat k jeho úpatí klacík, díky tomu ještě homole nespadla
Gotickou branku – nechal jí postavit roku 1839 Ludvík Karel Nádherný
Sloní náměstí – vyskytují se zde druhy rostlinstva, které rostou normálně o 200 metrů výše. Například Blatouch bahenní poléhavý, Podbělice alpinská, Kozlík bezolistý, Mléčivec alpský
Zub – je zde vytesán německý nápis a osazena pamětní deska označující výšku vody při průtrži 23.6.1844
Čertův most – jedenadvacet metrů vysoká klenba
Eliščina věž – horolezci na tuto skálu vylezli poprvé již v roce 1974
Hromový kámen  
Malý vodopád – vpravo od vodopádu vyvěrá pod skalou pramen vody
Busta Johana W. Goetha – pamětní deska připomíná jeho návštěvu ve skalách 31.8.1790
Velký vodopád – padá do skalních soutěsek z výšky šestnácti metrů
Jezírko – stoupá se k němu po prudkých a úzkých schodech. Před vstupem lze zakoupit vstupenku
na projížďku pramicí. K jezírku se dostanete po žluté, když k němu odbočíte u Malého vodopádu.
Nová partie – pro turisty zpřístupněna roku 1890
Milenci – 
nejvyšší a asi nejznámější skalní útvar v Adršpašských skalách, výška je téměř sto metrů 
Pamětní deska –
připomíná tragickou smrt Josefa Emanuela Nádherného při výstupu na Milence v roce 1929. Rodina nádherných vlastnila adršpašské panství mezi lety 1828 a 1945.
Vyhlídka a velké panorama – vlevo před námi jsou hladké vrcholy Gilotin a vzadu Milenci. Vpravo pak začátek Řeřichové rokle. Na dně Řeřichové rokle se nalézá Řeřichová jeskyně dlouhá 205 metrů.   
Starosta a Starostová – 
zde se nám otvírá jeden z nejvelkolepějších pohledů. Vpravo Starostová,
uprostřed Starosta a vlevo mohutný masiv Štěpánské koruny
Myší díra – nejužší ulička ve skalním městě

 

Mapa skal :

Adršpašské skály mapa

 

Historie skal :

Původně se lidé do skal odvážili pouze když se cítili ve svých domovech ohroženi. Nacházeli zde útočiště v období válek.  První turisté do skalního města začali ze sousedního Slezska cestovat až v roce 1700. Roku 1824 vznikl v prostoru skal velký požár, který zachvátil téměř všechen lesní porost. Tím se stala skalní bludiště prostupnější. První turistické stezky se zde začaly budovat až počátkem 19. století. Adršpašské skalní město obdivovalo také mnoho významných historických osobností. Například pruská královna Luisa, Antonín hrabě Špork s Kuksu, císař Josef II., polský král a saský kurfiřt Friedrich August, rakouský císař Karel a další.

 

Fotogalerii tohoto zajímavého místa naleznete zde :

Adršpašské skály fotogalerie