Terčino údolí

 

 

Terčino údolí

Romantický a krásný park v údolí říčky Stropnice nechal vybudovat hrabě Jan Nepomuk Buquoy roku 1756 na popud své manželky, hraběnky Terezie Buquoyové, podle níž je park dodnes pojmenován. Park vznikl v místech bažantnice, založené roku 1667. V letech 1788–97 byla vybudována empírová budova „lázní“ nazvaná Venzelbau později Neugebau, česky Lázničky, v roce 1803 byl postaven Modrý dům, ve kterém hraběnka až do roku 1817 trávila letní měsíce. Roku 1817 byl zřízen umělý vodopád vysoký zhruba 20 m. Vedle stromů přirozeně v údolí rostoucích byl park osázen také exotickými dřevinami. Například u Modrého domu jsou dodnes dochovány přes 15 m vysoké cypřiše. Mezi další dřeviny patří vejmutovky a douglasky. Roku 1936 byl park výrazně poškozen povodní, při níž byl mj. prakticky zničen Modrý dům, z něhož zbyly pouze trosky dvou obvodových stěn.Od roku 1949 je park chráněn jako národní přírodní památka, kromě toho podléhá park i objekty v něm dochované také památkové ochraně. Na okraji Tereziina údolí je vybudována vodní nádrž Humenice, která zabraňuje devastujícím povodním v parku. 

 

 

Fotografie naleznete zde :

Terčino údolí u Nových Hradů

 

 

Pokud budete chtít Terčino údolí navštívit, najdete jej nedaleko města Nové Hrady

 

 

 

 

Tvrz Cuknštejn

Tvrz Cukenštejn se nachází v romantické krajině Terčina údolí, v jeho jižní části. Autem je zde přístup z vesničky Světví, kde je také nejbližší autobusová zastávka. Další možnost je po turistické trase z Nových Hradů do Horní Stropnice. Cesta je značena červenou značkou.     Naleznete zde i expozici o životě v tvrzi.

Tvrz je chráněna jako kulturní památka České republiky. Jde o jednu z nejlépe dochovaných tvrzí v České republice. V letech 1488 – 1491 ji nechal postavit vladyka Vilém Pouzar z Michnic. V roce 1496 po smrti Viléma Pouzara z Michnic držel tvrz jeho strýc Oldřich Pouzar z Michnic. Po smrti Oldřicha si majetek dělili jeho synové. Cuknštejn připadl v roce 1549 Svojšemu Pouzarovi. V roce 1570 Svojše zemřel a majetek zdědila jeho manželka Lidmila z Dlouhé Vsi. Ta zemřela již v roce 1572 a o její majetek se podělili příbuzní. Od r.1597 byl majitelem tvrzi Jiřík Kába z Rybňan s manželkou Kateřinou z Malovic.  Ten během stavovského povstání se svojí rodinou odešel do Třeboně, kde v roce 1620 zemřel. Následně byl Cuknštejn za stavovského povstání zpustošen a vypálen císařskými vojsky a následně darován Karlu Bonaventurovi Buquoyovi a připojen k Novohradskému panství. Karel Bonaventura vlastnil tvrz Cuknštejn až do roku 1945, kdy byla rodu Buquoyů zkonfiskována. Po té přešla do majetku státu, v jehož péči dlouho chátrala. V roce 1999 získalo tvrz město Nové Hrady, které jí prodalo v r. 2000 panu Tomáši Pekovi, podnikateli z Prahy, který postupně tvrz rekonstruuje dodnes.

Tvrz si zahrála také ve filmu Ať žijí rytíři! a Královský slib.


Fotografie naleznete zde : 

Tvrz Cuknštejn