Terčino údolí
Terčino údolí

Romantický a krásný park v údolí říčky Stropnice nechal vybudovat hrabě Jan Nepomuk Buquoy roku 1756 na popud své manželky, hraběnky Terezie Buquoyové, podle níž je park dodnes pojmenován. Park vznikl v místech bažantnice, založené roku 1667. V letech 1788–97 byla vybudována empírová budova „lázní“ nazvaná Venzelbau později Neugebau, česky Lázničky, v roce 1803 byl postaven Modrý dům, ve kterém hraběnka až do roku 1817 trávila letní měsíce. Roku 1817 byl zřízen umělý vodopád vysoký zhruba 20 m. Vedle stromů přirozeně v údolí rostoucích byl park osázen také exotickými dřevinami. Například u Modrého domu jsou dodnes dochovány přes 15 m vysoké cypřiše. Mezi další dřeviny patří vejmutovky a douglasky. Roku 1936 byl park výrazně poškozen povodní, při níž byl mj. prakticky zničen Modrý dům, z něhož zbyly pouze trosky dvou obvodových stěn.Od roku 1949 je park chráněn jako národní přírodní památka, kromě toho podléhá park i objekty v něm dochované také památkové ochraně. Na okraji Tereziina údolí je vybudována vodní nádrž Humenice, která zabraňuje devastujícím povodním v parku. 

 

 

Fotografie naleznete zde :

Terčino údolí u Nových Hradů

 

 

 

 

Pokud budete chtít Terčino údolí navštívit, najdete jej nedaleko města Nové Hrady