HRAD SOKOLČÍ

 

Východně od Kaplice v oblasti Slepičích hor leží zřícenina gotického hradu Sokolčí. Nevelký hrad se skrývá na skalnaté ostrožně vysoko nad říčkou Černou v nadmořské výšce 650 m nad mořem. Zřícenina je přístupná po červené značce z Kaplice (cca. 7 km) nebo po žluté z Benešova nad Černou (cca. 8 km). Pro motoristy je nejlepší zaparkovat u penzionu Mlýn u Dubu v obci Děkanské Skaliny a odtud dojít ke hradu po červené značce ( cca. 2 km )  

O vzniku hradu jsou nejasné zprávy. První zmínka o hradu byla nalezena ve falešné listině z 15.století, kde se tvrdí, že král Přemysl Otakar II. potvrdil vlastnictví roku 1264 Vokovi z Rožmberka. Ve skutečnosti hrad zřejmě vlastnili pánové z Velešína. Založit jej měl v roce 1358  Jindřich z Velešína, který jej později prodal svému bratru Benešovi. Od něj jej v r.1387 koupil Oldřich z Rožmberka a připojil k novohradskému panství.  Rožmberkové nechali hrad zpustnout a v roce 1541 se uvádí hrad Sokolčí jako zbořený.

Nedaleko hradu Sokolčí se nachází soběnovská vodní elektrárna, přehrada Černá a také velmi zajímavá naučná stezka Údolím Černé.

 

Fotografie naleznete zde :