Zřícenina hradu. Prvně byl hrad zmíněn roku 1312. Byl založen Bavory ze Strakonic jako správní centrum svých vzdálenějších majetků. V roce 1317 směnou za Vitějovice přešel do rukou příbuzných vladyků, kteří se po něm psali. V roce 1423 se pokusil Jan Žižka dobýt hrad zradou, ale neuspěl. Po roce 1423 se stal majetkem Rožmberků. Hrad obsadil Oldřich z Rožmberka a po smrti bratrů z Maršovic mu v roce 1434 císař Zikmund postoupil své odúmrtní právo. Oldřich pořešínské panství připojil k Novým Hradům, a zdejší hrad nechal jako nepotřebný pobořit. O pořešínské panství se pak ještě soudil Jan z Křemže, příbuzný Markvarta z Pořešína. Přestože byl v roce 1439 zajat, a po několika letech popraven Oldřichem z Rožmberka, trvaly soudní spory až do šedesátých let patnáctého století.
 
Zřícenina hradu Pořešín se nachází asi čtyři kilometry severně od Kaplice v okrese Český Krumlov.
 
 
Fotografie naleznete zde :